Minusta

.

KOULUTUS

Laillistettu psykologi 2000

Laillistettu, Kelan ja Valviran hyväksymä psykoterapeutti (ET) 2014

Psykoterapiasuuntaus kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)

Laaja täydennyskoulutus (mm. traumat, varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde, psykologiset arviointimenetelmät)

TYÖKOKEMUS

Psykiatrinen erikoissairaanhoito / lastenpsykiatria 2000-2018

Perhekeskus / neuvolapsykologi 2018-2019

Ammatinharjoittaja / tmi Psykologipalvelu Satu Rantanen 2014-

KIELITAITO

Terapiatyö ja psykologipalvelut suomen kielellä

Kuvat s.ö.