Psykologipalvelut

.

Psykologiset arviot ja tutkimukset

Olen erikoistunut lasten kehitykseen liittyviin kysymyksiin. Teen yksilöpsykologisia tutkimuksia alle 16-vuotiaille.

Jokaisen lapsen kehitys kulkee yksilöllistä reittiä. Jokainen on myös oma persoonansa. Jos lapsen kehitykseen kuitenkin liittyy huolta, on hyvä lähteä selvittämään, mistä voi olla kyse ja minkälaista tukea lapsi mahdollisesti tarvitsee kehityksessään. Vanhemmilla voi olla huolta lapsestaan tai huoli voi nousta päiväkodissa tai koulussa.

Psykologina arvioin lapsen yksilöllistä kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia, olen mukana suosittelemassa tukitoimia ja ohjaan lapsen lähiympäristöä. Huomioin myös lapsen perhetilanteen.

Psykologisessa tutkimuksessa huomioidaan lapsen kehityshistoria ja mahdollisest muut asiantuntija-arviot. Psykologinen tutkimus sisältää useamman käynnin, joihin kuuluu aina huoltajien / perheen haastattelu, lapsen omat käynnit ja palaute sekä suullisena että kirjallisena. 

Psykologin puoleen voi kääntyä hyvin monissa lapsen kehitykseen liittyvissä huolenaiheissa, kuten tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot, käyttäytyminen ja oppiminen. Lapselle voi varata  ajan psykologin vastaanotolle ilman lähetettä itsemaksavana asiakkaana. Tutkimuskäynneistä on mahdollista saada Kelan sairasvakuutuslain mukainen korvaus silloin, kun tutkimus tehdään lääkärin suosituksesta ja lääkärin lähetteellä. Myös jotkin vakuutusyhtiöt korvaavat lääkärin suosittelemat ja lääkärin lähetteeseen perustuvat tutkimukset.

Kuva s.ö.