Psykoterapia

.

Voit hakeutua psykoterapiavastaanotolle useilla eri tavoilla.

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Kela voi myöntää yksilöpsykoterapian vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, jolloin Kela maksaa terapian kokonaan. Lisätietoja löydät täältä.

KELAN KUNTOUTUSTERAPIA

Kela tukee yksilöpsykoterapiaa maksamalla    57,60 € / 45 min, kuntoutujalle jää omavastuuosuus. Lisätietoja löydät täältä.

MUU YKSILÖTERAPIA

Voit tulla psykoterapiavastaanotolle myös kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella, vakuutusyhtiön kautta tai itse maksaen. 

LISÄTIETOJA KELAN PALVELUISTA

- Matkakorvaukset 

- Etuuskohtaiset palvelunumerot

- Kelan palvelupisteet


MITÄ PSYKOTERAPIA ON?

Psykoterapia on hoitomuoto, joka pyrkii lievittämään psyykkisiä ongelmia sekä lisäämään toimintakykyä ja mielen hyvinvointia. Tavoitteena on toistuvien ongelmien ja vaikeuksien väheneminen, tunteiden säätelyn parantuminen ja itseymmärryksen lisääntyminen.

Keskeistä psykoterapiassa on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde, joka tarjoaa turvalliset puitteet tarkastella omia kokemuksia, tunteita ja ihmissuhteita.

Psykoterapiakäynnit toteutuvat viikottain.

MILLOIN PSYKOTERAPIAA TARVITAAN?

Psykoterapia on hyvä hoitokeino silloin, kun tuntuu, että jokin psyykkisen hyvinvoinnin ongelma tai pulma haittaa päivittäistä elämääsi kohtuuttomasti ja estää sinua elämästä hyvää ja tasapainoista elämää.

LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAT

Lasten ja nuorten psykoterapia on hoitomuoto, jonka tarkoituksena on auttaa lasta ja nuorta hänen yksilöllisten voimavarojensa löytämiseen häntä hoitavan aikuisen tuella. Psykoterapeuttinen hoito on luonteeltaan pitkäjänteistä ja vaatii sitoutumista koko perheeltä. Vanhempien osallistuminen terapiaan ja vanhempien ohjauskäynnit lapsen terapian tukena ovat tärkeä osa psykoterapiaa.

Kuvat s.ö.